Weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálható, hogyan gondoskodunk az adatok védelméről.
x

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató


Kedves Vendégeink!

2018. május 25-én hatályba lépett az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete.

A Rendeletben foglaltak alapján Társaságunk az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelést végző társaság: ÖKO 2000 Kft.

A társaság elérhetőségei:
2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38.
iroda@oko2000.hu
+3630/964-2648

1. Éttermi asztalfoglalással, készétel- és halrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság erre kijelölt munkavállalóival az Akasztói Horgászpark és Halascsárdában való asztalfoglaláshoz, valamint halak, készételek megrendeléséhez.
A kezelt adatok köre: Név / telefonszám / lakhely (település)
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.
Az adatkezelés időtartama: a foglalás teljesítésétől/a készétel vagy hal átvételétől számított 24 óra

2. Panzió szobáinak elfoglalásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság területére a panziószolgáltatást igénybe vevő vendégek előzetes regisztráció alapján, a vendégbeléptetésre vonatkozó dokumentáció kitöltése után jogosultak belépni. A Társaság a területre lépő vendégek adatait a fizetendő adó megállapításának alátámasztásául szolgáló bejelentőlapon tartja nyilván.
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, születési idő
Az adatkezelés jogalapja: GYMJV 34/2012 (XII.19) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról
Az adatkezelés időtartama: A foglalás lemondásának esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. tv előírásainak megfelelően 8 év.

3. Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a Társaság jogi személy vagy természetes partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)/.
Az adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000.évi C. tv előírásainak megfelelően 8 év.

4. Kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából intézményeiben elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A Társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a Társaság területén.
A kezelt adatok köre: A Társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések
Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel.
Az adatkezelés időtartama: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 nap.

A Társaság. a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 3 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a Társaság elbírálja, és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.
Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Társaság megsemmisíti.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:
- ha kezelése jogellenes
- az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
- az érintett kéri
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
- ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
- ÖKO 2000 Kft.: 2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38., iroda@oko2000.hu, +3630/964-2648
- Budapest Környéki Törvényszék: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu

2018. május 25.

Tisztelettel:
Az Akasztói Horgászpark és Halascsárda vezetősége